لینک های دسترسی

احزاب برنده در انتخابات پاکستان با اسلاميست ها در مورد اعمار ائتلاف ضد مشرف صحبت ميکنند.


حزب بينظير بهوتو، صدراعظم مقتول پاکستان کوشش ميکند سياستمداران اسلاميست را متقاعد بسازد که يک ائتلاف قويتري عليۀ پرويز مشرف، رئيس جمهور اعمار کنند.

آصف علي زرداري، رهبر حزب مردم پاکستان ديروز با فضل الرحمن، رهبر اسلاميست ها ملاقات کرد تا امکانات تشکيل يک حکومت توافق ملي را مورد بحث قرار دهد.

دو جانب در نظر دارند که امروز نيز ملاقات نمايند.

احزاب اسلاميست در انتخابات پارلماني تاريخ ۱۸ فبروري صرف ده فيصد کرسي هاي پارلمان را بدست آوردند.

سياستمداران اسلاميست امروز گفتند که بطرفداري از سلب قدرت رئيس جمهور جهت منحل ساختن پارلمان و منحل ساختن شوراي امنيت ملي که توسط آقاي مشرف جهت نظارت بر حکومت پاکستان تعيين شده بود، راي خواهد داد.

XS
SM
MD
LG