لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز مبارزات انتخاباتی پارلمان در ايران


سياستمداران ايراني بصورت رسمي امروز پنجشنبه مبارزات انتخاباتي خود را براي انتخابات پارلماني هفته آينده اغاز کردند که توقع ميرود وسيعا يک همه پرسي براي زعامت محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور انکشور، باشد.

وزارت داخله ايران ميگويد که چهار هزار و پنجصد کانديد براي انتخابات ۱۴ مارچ با هم رقابت ميکنند. ولی بعد از انکه شوراي نگهبان ايران از دو هزار و دو صْد سياستمدار اصلاح طلب، در مراحل اول کانديدا، سلب صلاحيت کرد، منازعاتي رونما شد.

اما يک گروه بنياد گرا بيش از يک هزار نفر آنها را تثبيت دوباره نمود. آيت الله حسين علي منتظري که يکي از رهبران مشهور روحاني و ناراضي ايران است گفت که سلب صلاحيت دسته جمعي، آزادي و حقوق بشري مردم ايران را به مخاطره مياندازد.

اصلاح طلبان ايراني شکايت ميکنند که حتی بعد از گماشتن مجدد بعضی از کانديد ها، آنها قادر نخواهند بود در تمام حوزه ها برای انتخابات در رقابت قرار بگيرند.

XS
SM
MD
LG