لینک های دسترسی

Breaking News

روسیه: اقدام خرید گاز از جمهوریت های اسیای میانه


«گاز پروم» يا شرکت انحصاری دولتی گاز طبيعی روسيه ميگويد در سال ۲۰۰۹ از جمهوری های آسيای مرکزی که گاز سر شار دارند، به خريداری گاز به قيمت های بلند، مبادرت خواهد کرد.

در بيانيه گاز پروم گفته شده است که قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان همه موافقه کرده اند که سال آينده در سطح قيمت ها در اروپا، گاز شان را خواهند فروخت.

گاز هر سه جمهوری اتحاد شوری سابق از طريق لوله گاز در روسيه، به اروپای غربي ارسال ميگردد که تحت کنترول دولت آن کشور است.

تحليل گران ميگويند قيم بلند تر گاز از جمهوری های آسيای مرکزی سبب خواهد شد روسيه بار مخارج بيشتر را بدوش اوکراين و مصرف کنندگان اروپای غربی بيافگند.

XS
SM
MD
LG