لینک های دسترسی

Breaking News

حملۀ هوائي ايالات متحده شش نفر را در يک نقطۀ تفتيش هلاک ساخت.


پوليس عراق و يک رهبر قبايلي آن کشور ميگويند شش عضو يک دستۀ گزمۀ محلي که تحت حمايت ايالات متحده قرار دارد، از اثر يک حملۀ هوائي ايالات متحده بر نقطۀ تفتيش تحت کنترول شان کشته شدند.

ابو فاروق، رهبر قبايلي ميگويد آنهائي که در حملۀ امروزي در شهر سامرا کشته شدند به گروۀ گزمۀ او تعلق داشتند. او ميگويد همۀ آنها در وقت حمله يونيفورم بتن داشتند.

اما قواي نظامي ميگويد بعد ازان دست بحملۀ هوائي زد که پنج نفر در يک منطقه که به حملات توسط بم هاي کنار جاده شهرت داشت، ديده شدند که به فعاليت هاي مشکوک دهشت افگني مشغول اند. قواي نظامي اين موضوع را تکذيب کرد که آن محل يک نقطۀ تفتيش شوراي بيداري بود.

شوراهاي بيداري که توسط ايالات متحده تمويل ميگردد، اکثراً شامل جنگجويان سني است که با القاعده در عراق برخلاف شده و با قواي امريکائي متحد گرديده اند.

XS
SM
MD
LG