لینک های دسترسی

نيويارک تايمز: شرکت امريکائی بقوای افغانستان مهمات کهنه را فراهم کرده است


يک روزنامۀ امريکائي ميگويد يک قراردادی که وزارت دفاع ايالات متحده بخاطر فراهم کردن مهمات بقواي افغاني به آن متکي بود، يک شرکت نو ظهور بود که مهمات ده ها ساله قديمی را فراهم نموده است.

روزنامۀ نيويارک تايمز ميگويد شرکت موسوم به AEY Inc. در ماۀ جنوری يک قرار داد فدرال به ارزش ۳۰۰ مليون دالر را دريافت کرد.

روزنامه ميگويد اين شرکت، فراهم کنندۀ عمدۀ مهمات براي پوليس و اردوي ملي افغانستان ميباشد.

روزنامه نوشته که قسمت زياد مهمات از ذخاير قديمي بلاک کمونيست است، بشمول مهماتي که وزارت خارجۀ ايالات متحده و ناتو آنرا غير قابل اعتماد و متروک و از کار افتاده اعلام کرده است.

نيويارک تايمز ميگويد مقر اين شرکت در ميامي بيچ بوده و يک مرد ۲۲ ساله بحيث رئيس و يک ماساژ دهنده بحيث معاون رئيس ثبت نام شده اند.

روزنامه ميگويد اردو اين شرکت را از کسب قراردادهاي حکومت فدرال بخاطر ارسال اسلحۀ چيني محروم ساخته زيرا شرکت به اردو گفته بود که اسلحه ساخت مجارستان بود.

روزنامه نوشته که اين شرکت همچنان براي قواي نظامي امريکا در عراق تدارکات فراهم کرده که شامل پنج مليون و ۷۰۰ هزار دالر قرار داد فراهم کردن تفنگ براي اردوي عراق ميباشد.

XS
SM
MD
LG