لینک های دسترسی

Breaking News

اميدواری برای زنده يافتن کارگران معدن تانزانيا از بين ميرود


اميدواري براي نجات کارگران معدن در تانزانيا که از وقت سرازير شدن آب در اوائل ديروز بمعدن سنگ هاي قيمتي در شمال شرق آن کشور مفقودالاثر هستند، از بين ميرود.

مساعي نجات امروز ادامه داشت. سيلاب هاي ناشي از باران هاي شديد در معدن سنگ قيمتي تنزنايت در منطقۀ ميرراني در نزديک شهر اروشا سرازير گرديده بود.

هنري شکيفو، گورنر منطقه بخبرنگاران گفت که ۵۹ کارگر معدن مفقودالاثر ميباشند. شش جسد بروز شنبه از معدن برون کشيده شد.

اعضاي خانواده ها بمحل اجتماع کرده و منتظر خبري در مورد اقارب شان هستند. شکيفو ميگويد ۳۵ کارگر توانستند از محل فرار کنند.

تنزنايت يک سنگ قيمتي آبي و يا ارغواني رنگ است که در ساختن زيورات ازان استفاده ميشود و بخاطري بنام کشور تانزانيا ياد ميشود که تانزانيا يگانه منبع معلوم اين سنگ است.

کارگران عموماً آنرا از معادن کم عمق که تدابير محافظتي زيادي ندارد، بدست مياورند.

XS
SM
MD
LG