لینک های دسترسی

Breaking News

ايران ميگويد پروگرام ذروی اش را گسترش داده است


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد، تهران پروگرام ذروي اش را گسترش بخشيده و شش هزار سنتر فيوج جديد براي غني سازي يورانيم را در تاسيسات ذروي نتانز نصب ميکند.

مطبوعات دولتي ايران ميگويد، رئيس جمهور احمدي نژاد اين خبر را که آن کشور اين سنتر فيوجها را به سه هزار سنتر فيوجي علاوه ميکند، اعلام داشت.

به تعقيب اين اعلان، برنارد کوچنر، وزير خارجۀ فرانسه تطبيق تعزيرات عليۀ ايران را پيشنهاد کرد.

وي به خبرنگاران در پاريس گفت اگر ايران به نگراني ها روي پروگرام ذروي آن کشور واکنش نشان ندهد، جامعۀ بين المللي بايد تعزيرات شديد عليۀ ايران را مورد غور قرار دهد.

شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد سه دور تعزيرات را عليۀ سران بخاطر امتناع آنکشور مبني بر توقف فعاليت غني سازي يورانيم بتصويب رسانيد. از يورانيم غني شده براي توليد مواد سوخت ذروي استفاده شده ميتواند.

در خبر هاي مربوط، وزارت خارجۀ چين ميگويد، نمايندگان شوراي امنيت با اضافۀ جرمني و اتحاديۀ اروپايي روز ۱۶ اپريل در شهر شینگهاي چين براي دور بعدي مذاکرات بين المللي روي ايران جلسه خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG