لینک های دسترسی

Breaking News

ماويست های نيپال بسوی پيروزی در حرکت اند


شورشيان ماويست سابق نيپال در شمارش امروزي آراي انتخابات تاريخي براي يک اسامبلۀ ۶۰۱ عضوي براي تدوين مجدد قانون اساسي چندين کرسي ديگر را نيز کسب کردند.

مقامات انتخابات ميگويند ماويست ها در حوزه هاي انتخاباتي اي که نتايج آن اعلام گرديده از ۷۶ کرسي ۴۲ کرسي را بدست آورده اند و در ساير حوزه ها که شمارش ادامه دارد، بعين تناسب سبقت دارند.

انتظار ميرود شمارش کامل آراي همۀ ۲۴۰ حوزۀ انتخابات روز پنجشنبه چندين هفته را در بر گيرد.

اگرچه احتمال ندارد که ماويست ها در نظام پيچيدۀ انتخاباتي نيپال اکثريت را بدست آورند ولي با آنهم اين پيروزي آنها خلاف توقع بود و ممکن است در موقعيتي باشند که رهبري يک حکومت ائتلافي را بدست بگيرند.

پيروزي هاي اولي آنها را پيشتر از رقباي عمدۀ شان، يعني حزب کمونيست نيپال و حزب کانگرس نيپال قرار داده است.

گيانندرا، پادشاۀ غير محبوب نيپال شايد بزودي بعد از انکه نتايج نهائي اعلام گردد، تاج و تخت خود را از دست بدهد زيرا همۀ احزاب عمده موافقه کرده اند که سلطنت ۲۳۹ ساله را لغو کنند.

XS
SM
MD
LG