لینک های دسترسی

محکمه در زيمباوی تقاضای مخالفين را برای نتائج انتخابات رد کرده است


محکمه عالي زيمباوي يک درخواست مخالفين را مبني بر انتشار فوري نتائج انتخابات ماه گذشته رياست جمهوري انکشور رد کرده است.

حزب حرکت براي تغيير ديموکراتيک درخواستي ايرا به محکمه ارائه کرده و در آن خواسته است که محکمه کمسيون انتخابات را وادار سازد تا نتائج شمارش آرا را منتشر نمايد.

اما تنداي اوچينا قاضي محکمه امروز دوشنبه اين تقاضاي حزب حرکت براي تغيير ديموکراتيک را رد کرده گفت که تفصيل کامل فيصله اي وي قرار است بعد تر امروز منتشر گردد.

حزب حرکت براي تغيير ديموکراتيک ميگويد که رهبر آن حزب مورگن چنگراي که کانديد رياست جمهوري بود رابرت موگابي رئيس جمهور انکشور را در انتخابات ۲۹ ماه مارچ شکست داده است.

هفته گذشته اين حزب تقاضا نمود که اگر نتائج انتخابات اعلان نشود يک اعتصاب عمومي اعتبار از روز سه شنبه اغاز گردد.

حزب مخالف ميگويد که حکومت نتائج انتخابات را بخاطري اعلام نمي کند که زانو پي اف، حزب بر سر اقتدار و اردو قبل از انتخابات مجدد حزب وي را تهديد مينمايد.

XS
SM
MD
LG