لینک های دسترسی

پوتين - رهبری بزرگترین حزب در روسیه


قرار است طي اين هفته حزب سياسي بر سر اقتدار روسيه رسماً از ويلاديمير پوتين، رئيس جمهور آنکشور درخواست نمايد تا رهبري حزب را بدوش بگيرد.

آقاي پوتين آماده ميگيرد تا بتاريخ هفتم مي رياست جمهوري را به ديمتري مدڤيديڤ، جانشين انتخابي خودش، تحويل دهد. در عین حال، مجمع حزب متحد روسيه امروز در ماسکو گردهم ميآيند.

آقاي پوتين که از نگاه قانوني نميتواند سه دوره متواتر بحيث رئيس جمهور خدمت کند، قرار است در کانفرانس حزب، بروز سه شنبه اشتراک نماید.

پوتين گفته بود بمجرديکه آقاي مدڤيديف، بحيث رئيس جمهور حلف وفاداري ياد کرد، وي بحيث صدر اعظم خدمت خواهد کرد. اما در مورد اینکه زعامت حزب را قبول خواهد کرد يا نه، چیزی نگفته بود.

بوريس گريز لوف، رهبر کنوني حزب امروز بار ديگر پيشنهاد کرد تا پوتين اين مقام را قبول کند. آقاي پوتين سال گذشته از کانفرانس «يک روسيه متحد» استفاده کرده اعلام نمود که وقتي دوره رياست جمهوريش به پايان برسد، بحيث صدر اعظم خدمت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG