لینک های دسترسی

انتخابات رياست جمهوري لبنان ماۀ آينده برگزار خواهد شد.


پارلمان لبنان ماۀ آينده کوشش خواهد کرد براي انتخاب رئيس جمهور جديد راي گيري کند.

انتخابات مجوزۀ ۱۳ مي که امروز توسط نبيه بري، رئيس پارلمان اعلام شد، نزدهمين باري خواهد بود که پارلمان کوشش ميکند جانشين اميل لحود، رئيس جمهور را که مدت خدمتش در ماۀ نومبر بسر رسيد، انتخاب نمايد.

راي گيري اي که براي هفتۀ جاري در نظر گرفته شده بود بخاطر فقدان اکثريت دو ثلث وکلا بتعويق افتاد.

منازعات شديد بين اکثريت بهره مند از غرب و مخالفين طرفدار سوريه به بن بست منجر شده است.

هردو جانب موافقه نموده اند تا جنرال ميشل سليمان، قوماندان اردو را بحيث رئيس جمهور جديد انتخاب کنند ولي روي ترکيب حکومت جديد اختلاف نظر دارند.

اين بن بست لبنان را بيک بحران ديگر سياسي غوطه ور ساخته است. اين کشور از مدتي باينطرف کوشش ميکند تا از جنگ داخلي ۱۵ ساله که در سال ۱۹۹۰ خاتم يافت بهبودي يابد.

XS
SM
MD
LG