لینک های دسترسی

در يک حمله بر ماموريت پوليس نايجريا حد اقل پنج فرد پوليس کشته شدند


افراد مسلح صبح امروز بر يک ماموريت پوليس در منطقۀ ناآرام جنوبي سرشار از نفت نايجريا، حمله کرده و حد اقل پنج فرد پوليس را بقتل رسانيدند.

ايريجو بارس، نطاق پوليس گفت افراد مسلح ناشناس همچنان اسلحه و مهمات را از ماموريت پوليس باني در ايالت جنوبي رڤرز، بشرقت بردند.

XS
SM
MD
LG