لینک های دسترسی

Breaking News

حماس و رهایی عسکر اسرایلی


رهبران گروه حماس مي گويند رهائي عسکر دستگير شده اسرائيلي در هيچ نوع از متارکهٌ نظامي با اسرائيل شامل نمي باشد.

محمود ظهار، رهبر گروه حماس امروز سه شنبه گفت رهائي (گيلاد شالت) عسکر اسرائيلي به مذاکرات در مورد متارکهٌ، به ميانجي گري مصر، ارتباط ندارد.

حماس از اسرائيل مي خواهد که در برابر عسکر اختطاف شدهٌ شان بايد صدها زنداني فلسطيني را رها نمايد.

ايهود المرت صدر اعظم اسرائيل بروز دو شنبه تقاضا هاي اسرائيل را در مورد آتش بس، با (عمر سليمان) رئيس استخبارات مصر که از اسرائيل ديدن مينمايد، مطرح نمود.

آقاي المرت به سليمان گفت در صورتي اسرائيل متارکه را قبول مينمايد که فلسطيني ها گيلاد شالت را آزاد نمايند و به قاچاق اسلحه در باريکه غزه خاتمه دهند.

حماس تقاضا مينمايد که اسرائيل بايد قيودات بر باريکه غزه را منحيث جزٌ از معاملهٌ آتش بس از ميان بردارد.

از زمانيکه حماس کنترول منطقه را در ماه جون سال گذشته بدست گرفت، باريکه غزه توسط اسرائيل و مصر تقريباً مسدود گرديده است.

XS
SM
MD
LG