لینک های دسترسی

تیم افغانستان برنده مسابقات جهانی کرکیت گردید


تیم افغانستان برنده مسابقات جهانی ای سی سی کرکیت در شهر جرسی برتانیه گردید. تاج ملک مربی تیم کرکت افغانستان میگوید خود رفتن تیم کرکت افغانستان به مسابقات جرسی، اهمیتی بالاتر از پیروزی را دارا میباشد.

تاج ملک میگوید "این پیروزی تحفه بزرگی برای کشور من که تنها جنگ و خشونت را دیده است، میباشد و آنان از اینکه ما کپ را برنده شده ایم، خوشحال اند."

وی به مطبوعات گفت که این یک روز بزرگ و تاریخی برای افغانستان است. اتیم کرکت افغانستان در راه بازگشت به افغاستان میباشد.

XS
SM
MD
LG