لینک های دسترسی

Breaking News

اقتصاد آسیا: کمبوديا اولين کشور آسيائيست که منع صادرات برنج را از ميان بر داشت


کمبوديا اولين کشور آسيائيست که منع صادرات برنج را از ميان بر داشت. حکومت کمبوديا در ماه مارچ سال جاري جهت کنترول نرخ برنج که في کيلو به يک دالر بالا رفت، صادرات برنج را از آن کشور منع قرار داد.

بعد از اين اقدام کمبوديا، ويتنام و هند نيز از آن پيروي نمودند. هون سين صدر اعظم کمبوديا گفت آنکشور برنج کافي در دسترس دارد و صادرات مقدار اضافي آن تشويش کشور هاي ديگر را در مورد کمبود برنج ميکاهد.

کشور فليپين که بزرگترين وارد کنندۀ برنج در منطقه است از کمبود ذخاير و بلند رفتن سرسام آور قيمت برنج صدمه ديده است.

حکومت جهت حصول اطمينان براي داشتن مقدار کافي مواد غذائي تصميم گرفته که تغير مزارع برنج براي استفاده در موارد ديگر را تا دو سال آينده متوقف سازد.

و شرکت هاي خارجي که در ويتنام فعاليت دارند وعده نموده اند که در پنج ماه اول سال جاري بيش از ۱۵ مليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خواهند نمود که بمقايسۀ عين مدت در سال گذشته دو برابر افزايش را نشان ميدهد.

در سال جاري تا بحال به ۳۰۰ پروژه جدي جواز فعاليت داده شده است. بزرگترين سرمايه گذاري از جانب يک سرمايه دار کانادائيست که به مصرف چهار اعشاريه دو مليارد دالر يک مرکزتفريح و توريزم را بنا خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG