لینک های دسترسی

Breaking News

بش جهت مذاکره روي عراق، افغانستان و ايران در لندن است


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده جهت مذاکره با گوردن برون، صدراعظم برتانيه که توقع ميرود توجۀ آن بر جنگ هاي عراق و افغانستان و پروگرام مظنون ذروي ايران متمرکز باشد در برتانيه است.

آقاي بش و لورا، خانمش امروز به لندن مواصلت کرد. قرار است آنها امروز قبل از ملاقات روز دوشنبۀ رئيس جمهور با صدراعظم برتانيه، با ملکه اليزابت ملاقات نمايند.

روزنامۀ آبزرور لندن قبل از مواصلت آقاي بش از وي نقل قول کرد که مخالف هرنوع تقسيم اوقات اختياري خروج عساکر ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده از عراق ميباشد. اين تبصره به تعقيب گزارش ها در برتانيه بعمل آمد که آقاي برون شايد بزودي خروج نهائي عساکر برتانوي را از عراق تا ختم سال اعلام نمايد.

آقاي بش اظهار اطمينان نمود که لندن از قوماندان هاي ائتلاف در عراق که ميگويند هرنوع کاهش در قوا بايد بر اساس کاميابي در بهبود امنيت صورت گيرد، نه بر اساس يک تقسيم اوقات قبلي، پشتيباني ميکند.

XS
SM
MD
LG