لینک های دسترسی

Breaking News

صد ها فاميل منطقه ارغنداب را ترک ميگويند


در حاليکه عساکر افغان و ناتو براي دفع طالبان در منطقهٌ در نزديکي ولايت قندهار گسترش ميبابد ، صدها فاميل آن منطقه را ترک مي گويند.

مقامات مي گويند در حدود پنجصد جنگجوي طالبان به روز دوشنبه، فقط سه روز بعد از حملهٌ طالبان بر زندان عمدهٌ قندهار، چند قريه را در منطقهُ جنوبي ارغنداب تحت تصرف درآوردند. در اثر حمله بر زندان صدها زنداني به شمول تعداد زياد شورشيان فرار نمودند.

شاهدان مي گويند شورشيان طالبان يکتعداد از پل هاي کوچک را در اين قريه ها تخريب نموده اند.

مارک لايتي، سخنگوي غير نظامي ناتو به روز دوشنبه گفت حمله بر زندان يکتعداد زياد از شورشيان را دوباره در حلقهٌ دهشت افگنان علاوه نمود. وي گفت قواي افغان و ناتو به هر نوع تهديد پاسخ خواهد گفت.

قواي افغان و خارجي از سال ۲۰۰۱ ، پس از اينکه قواي ائتلاف به رهبري امريکا طالبان را از قدرت بر انداخت، با طالبان جنگيده اند.

XS
SM
MD
LG