لینک های دسترسی

کورياي جنوبي از جاپان تقاضا کرد تا به کورياي شمالي کمک بفرستد


کورياي جنوبي از جاپان تقاضا ميکند تا بمنظور حفظ پيشرفت در مذاکرات شش جانبه جهت خاتمه بخشيدن به پروگرام اسلحۀ ذروي کورياي شمالي، به آن کشور منزوي کمک فراهم کند.

کيم سوک، رئيس هيئت کورياي جنوبي در مذاکرات اين تقاضا را امروز در سيول اندکي بعد از ترک توکيو بعمل آورد. او جهت مذاکره با هيئت هاي امريکائي و جاپاني به آن شهر مسافرت کرده بود.

کيم ميگويد مذاکرات شش جانبه بزودي از سر گرفته خواهد شد و جاپان را تشويق کرد تا به کورياي شمالي بخاطر اقدامات تدريجي بسوي ختم قابليت ذروي اش، پاداش فراهم کند.

جاپان تا بحال از فراهم کردن کمک به کورياي شمالي بخاطر بن بست در موضوعات اختطاف اتباع جاپان توسط کورياي شمالي در سال هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بمنظور تربيۀ جاسوسان، امتناع ورزيده است.

شي جين پينگ، معاون رياست جمهور چين امروز در پيونگ يانگ با کيم جونگ ايل، رهبر کورياي شمالي ملاقات نموده و از کورياي شمالي و ساير کشورها تقاضا کرد تا در قسمت پيشبرد مذاکرات کمک کند.

چين ميزبان مذاکرات شش جانبه است.

XS
SM
MD
LG