لینک های دسترسی

Breaking News

پادشاۀ عربستان سعودي محتکرين و ماليات را مسؤل قيم بلند نفت ميخواند


ملک عبدالله، پادشاۀ عربستان سعودي ميگويد محتکرين و ماليات مسؤل قيم بلند نفت است.

ملک عبدالله اين تبصره را حين افتتاح يک کنفرانس سران روي نفت در جده بعمل آورد. بزرگترين توليد کنندگان و مصرف کنندگان نفت در جهان درين مذاکرات اشتراک دارند.

پادشاۀ عربستان سعودي ايجاد يک ابتکار انرژي را براي کشورهاي فقير جهت تطابق با قيم بلند مواد سوخت، پيشنهاد کرد.

او گفت براي سازمان کشورهاي صادر کنندۀ نفت يعني اوپک يک مليارد دالر ميدهد و ۵۰۰ مليون دالر قرضۀ با ربح پائين فراهم خواهد نمود.

قرار است عربستان سعودي پلاني را رسماً درين جلسه اعلام کند که در ماۀ جولاي توليدات را به پيمانۀ ۲۰۰ هزار بيرل در روز افزايش ميدهد.

XS
SM
MD
LG