لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل بادامۀ متارکه به حماس راه بندان در غزه را کاهش داده است


اسرائيل منحيث بخشي از متارکۀ هفتۀ گذشته با گروه هاي تندرو فلسطيني، بکاهش راه بندان در باريکۀ غزۀ تحت حکمروائي حماس آغاز کرده است.

در حدود ۹۰ لاري مواد غذائي و ساير تدارکات امروز از گذرگاۀ سرحدي صوفه گذشت که پنجاه فيصد بيشتر از ۶۰ لاري مواد قبل از متارکۀ روز پنجشنبۀ تحت ميانجي گري مصر ميباشد.

اين محموله شامل شير، ميوه و سبزيجات است. قرار است هفتۀ آينده بساير مواد چون سمنت نيز اجازه داده شود.

اسرائيل بعد ازان تعزيرات را بر غزه وضع نمود که حماس سال گذشته به تعقيب جنگ با گروۀ اعتدالي تر فتح فلسطيني، کنترول منطقه را بدست گرفت.

اسرائيل ميگويد سرحد با غزه را تا وقتي کاملاً باز نخواهد کرد که حماس گيلاد شليت، عسکر اسرائيلي را که دو سال قبل اسير گرفته بود، آزاد نمايد.

يک مقام ارشد حماس ميگويد گروۀ مربوط او براي بحث روي پيشنهاد تازه در مورد عسکر آماده است.

XS
SM
MD
LG