لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاجات در کشمير تحت کنترول هند


مسلمانان در کشمير تحت کنترول هند بمقابل انتقال زمين به هندوها، براي سومين روز با پوليس تصادم نموده و آن وادي در کوه هاي هماليا را فلج کرده است.

دکان ها، مکاتب و دفاتر امروز در سري نگر، شهر عمدۀ کشمير مسدود است و پوليس جهت پراگنده ساختن احتجاج کنندگاني که سنگ پرتاب ميکنند و راه ها را مسدود نموده اند، از گاز اشک آور استفاده کرد.

از روز دوشنبه باينطرف که احتجاجات بسراسر وادي کشمير توسعه يافته بيش از ۱۰۰ نفر مجروح شده و دو نفر هلاک شده اند.

اين مظاهرات عليۀ انتقال زمين توسط حکومت بيک زيارت هندو براه افتاده است. قرار است ازين زمين مسکونه هاي مؤقتي براي زايرين هندو ساخته شود که همه ساله هزاران نفر در يخ بندان از زيارت امرنات جي ديدن ميکنند.

گروه هاي مسلمانان کشمير ميگويند اين مسکونه ها نفوس منطقه را تغير داده و محيط زيست شکنندۀ اين منطقه را که اکثريت نفوس آن مسلمان است، تخريب مينمايد.

امروز که احتجاج کنندگان راۀ زيارت را مسدود کرده بودند، مراسم در زيارت متوقف گرديد.

XS
SM
MD
LG