لینک های دسترسی

چانگيري خواستار مداخلۀ سازمان هاي افريقائي در زمبابوي شد


مورگن چينگراي، رهبر مخالفين حکومت زمبابوي از رهبران منطقه تقاضا کرده تا يک هيئت انتقالي را جهت اخذ رهبري اقدامات برون کردن زمبابوي از بحران سياسي، تشکيل دهند.

چنگيراي، امروز طي صحبتي در هراري از اتحاديۀ افريقائي و جامعۀ اقتصادي جنوب افريقا که از حمايت ملل متحد بهره مند است، تقاضا نمود تا از انتقال قدرت نظارت کنند.

او يک پلان چهار فقره اي را که شامل آزادي زندانيان سياسي، که تعداد شان را دو هزار نفر خواند و تحليف اعضاي پارلمان منتخب ۲۹ مارچ ميباشد ، که طي آن حزب او کنترول پارلمان را بدست گرفت.

رهبر جنبش براي تغير ديموکراتيک همچنان خواستار ختم خشونت، بشمول منحل ساختن مليشياي جنگجويان سابق، ختم راه بندان رسمي و از سر گرفتن کمک بشرخواهانه شد.

او همچنان يک تقاضاي خود را که امروز در يک روزنامۀ برتانوي بعمل آورد، تکرار نمود که قواي حافظ صلح بين المللي به زمبابوي فرستاده شود. اما او تاکيد کرد که خواستار مداخلۀ نظامي در بحران زمبابوي نميباشد.

XS
SM
MD
LG