لینک های دسترسی

مليشياها در زمبابوي بمردم هشدار ميدهند که در دور دوم انتخابات راي بدهند


شاهدان عيني در زمبابوي ميگويند مليشياي حزب حاکم بر مردم فشار وارد ميکنند تا در دور دوم انتخابات رياست جمهوري که رابرت موگابي يگانه کانديد است، راي بدهند.

ژورناليستان و شاهدان عيني به صداي امريکا گفتند که مليشياهاي طرفدار موگابي انگشتان مردم را معاينه خواهند کرد که ديده شود رنگ انتخابات را دارد يانه تا يقين حاصل کنند که راي داده اند. آنها ميگويند مليشياها تهديد کرده اند که کسي را که راي نداده باشند لت و کوب خواهند کرد.

براي چندين هفته، جنبش براي تغير ديموکراتيک، جبهۀ مخالف حکومت، حزب حاکم زانو پي اف را به استفاده از خشونت در کوشش براي تخويف مخالفين و بدست آوردن پيروزي متهم کرده است.

مورگن چنگيراي، رهبر حزب جنبش براي تغير ديموکراتيک در هفتۀ جاري از انتخابات خارج شده گفت ۸۶ تن از پشتيبانانش در روزهاي قبل از راي گيري کشته شده اند. اما کميسيون انتخابات زمبابوي ميگويد که خروج چنگيراي دير صورت گرفت و راي گيري طبق تقسيم اوقات به پيش خواهد رفت.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز طي صحبتي در جاپان گفت کسي معتقد نيست که دور دوم انتخابات مشروع باشد.

XS
SM
MD
LG