لینک های دسترسی

Breaking News

مليشياها در زمبابوي بمردم هشدار ميدهند که در دور دوم انتخابات راي بدهند


شاهدان عيني در زمبابوي ميگويند مليشياي حزب حاکم بر مردم فشار وارد ميکنند تا در دور دوم انتخابات رياست جمهوري که رابرت موگابي يگانه کانديد است، راي بدهند.

ژورناليستان و شاهدان عيني به صداي امريکا گفتند که مليشياهاي طرفدار موگابي انگشتان مردم را معاينه خواهند کرد که ديده شود رنگ انتخابات را دارد يانه تا يقين حاصل کنند که راي داده اند. آنها ميگويند مليشياها تهديد کرده اند که کسي را که راي نداده باشند لت و کوب خواهند کرد.

براي چندين هفته، جنبش براي تغير ديموکراتيک، جبهۀ مخالف حکومت، حزب حاکم زانو پي اف را به استفاده از خشونت در کوشش براي تخويف مخالفين و بدست آوردن پيروزي متهم کرده است.

مورگن چنگيراي، رهبر حزب جنبش براي تغير ديموکراتيک در هفتۀ جاري از انتخابات خارج شده گفت ۸۶ تن از پشتيبانانش در روزهاي قبل از راي گيري کشته شده اند. اما کميسيون انتخابات زمبابوي ميگويد که خروج چنگيراي دير صورت گرفت و راي گيري طبق تقسيم اوقات به پيش خواهد رفت.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز طي صحبتي در جاپان گفت کسي معتقد نيست که دور دوم انتخابات مشروع باشد.

XS
SM
MD
LG