لینک های دسترسی

Breaking News

قواي پاکستاني منطقۀ خيبر را تسخير نمود


قواي امنيتي در پاکستان ميگويد يک منطقۀ قبايلي را در خيبر در امتداد سرحد افغانستان تسخير کرده است.

قواي سرحدي موسوم به فرانتير کورز امروز گفت اوضاع تحت کنترول است و پايگاه هاي تندروان را در خيبر تخريب نموده است.

اين قوا تهاجم خود را ديروز عليۀ تندروان طرفدار طالبان آغاز کرده بود. توقع ميرود اين عمليات براي چندين روز ادامه بيابد.

بروز شنبه، مقامات امنيتي گفتند حد اقل يک تندرو کشته شد. عساکر همچنان پايگاه هاي تندروان کليدي را تخريب نموده و منزل منگل باغ، رهبر اسلاميست محل را در منطقۀ باره در نزديک شهر پشاور منفجر ساختند.

قيود بر گشت و گزار در منطقۀ باره وضع گرديده و بعضي از راه ها در منطقه مسدود گرديده است.

XS
SM
MD
LG