لینک های دسترسی

Breaking News

کابينۀ اسرائيل تبادلۀ اسرا را با حزب الله تصويب کرد


کابينۀ اسرائيل معامله اي را با مليشياي حزب الله تصويب کرد که بموجب آن بقاياي عساکر اسرائيلي با زندانيان لبناني تبادله ميگردد.

کابينه اين معامله را امروز بنا بتقاضاي ايهود اولمرت، صدراعظم تصويب کرد.

آقاي اولمرت امروز راي گيري به کابينۀ خود گفته بود دو عسکر را که اسرائيل اميدوار بود زنده باشند، در حقيقت هلاک شده اند.

تندروان حزب الله ايهود گولدواسر و الداد ريگيڤ را در يک حمله از فراز سرحد در سال ۲۰۰۶ اختطاف کردند که باعث جنگ ۳۴ روزه در لبنان گرديد. تندروان هيچگاه مدارکي را عرضه نکردند که ثابت ميساخت اين عساکر زنده هستند.

آقاي اولمرت گفت باوجود مرگ آنها، اين تبادلۀ پيشنهادي با حزب الله بيشترين اهميت معنوي دارد.

در جملۀ زندانيان لبناني که اسرائيل آزاد ميکند سمير کنتر قرار دارد که در سال ۱۹۷۹ باتهام قتل دو نفر زنداني شده بود.

حزب الله تا بحال به تبصره هاي آقاي اولمرت عکس العمل نشان نداده است.

XS
SM
MD
LG