لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در خیبر هفت نفر را هلاک ساخت


يک انفجار در منطقهٌ خيبر پاکستان منزل يک شورشي ارشد پاکستاني را تخريب نموده و حد اقل هفت نفر را تلف نمود.

حاجي نامدار رهبر شورشيان از اين حمله جان به سلامت برد. شورشيان گمان دارند که يک راکت از طرف کشور همسايه افغانستان پرتاب شد که به اين منزل اثابت نمود.

مقامات رسمي پاکستان توضيحات مختلف در زمينه ارائه نموده اند. بعضي ها مي گويند اين جزٌیی از عمليات امنيتي بود، در حاليکه عدهٌ ديگر اينرا رد مينمايند که عساکر پاکستاني بر اين منزل شليک نموده باشند.

قواي پاکستان به روز شنبه عملياتي را جهت پاکسازي و از بين بردن پايگاه هاي شورشيان در منطقهٌ خيبر به راه انداخت.

يوسف رضا گيلاني صدر اعظم پاکستان به ريچارد بوچر معين وزارت خارجهٌ امريکا که در حال حاضر از پاکستان ديدن مينمايد، گفت پاکستان هيچگاه با شورشيان مذاکره نمي نمايد و به خارجيان اجازه نمي دهد که با استفاده از خاک پاکستان به کشور ديگری حمله نمايند.


XS
SM
MD
LG