لینک های دسترسی

Breaking News

عمليات پاکستان عليه گروه های شورشی مورد سوال قرار  گرفته است


عمليات اردوي پاکستان عليه گروه هاي شورشي، سوال در مورد انگيزه ها و مقاصد حکومت آنکشور بر انگيخته است.

آيا حکومت پاکستان براي درهم کوفتن گروه هاي ديگر شورشي پلاني روي دست دارد؟

آيا اين عمليات يک تهاجم داراي يک هدف محدود ميباشد؟

چنانيکه گيري تامس خبر نگار صداي امريکا گزارش ميدهد ، تحليل گران نيز سوال مي کنند که چرا حکومت جديد پاکستان، ناگهان از معاملۀ مجوزۀ صلح با گره هاي تُندرو، عقب نشيني کرد.

حکومت انتخابئ جديد پاکستان، از بدو رسيدن بقدرت در ماۀ فبروري، اين نُکته را واضح ساخت که ترجيح ميدهد به عوض جنگ با همه گروه هاي طرفدار طالبان، با بعضي ازين گروه هاي تُند رو، به مذاکره بنشيند.


اما حکومت قواي شبه نظامي را به منطقه اعزام داشت تا پايگاه هاي محکم تُندروان را در حوالئ پشاور، مرکز ولايت شمالغرب پاکستان، ريشه کن سازند.

اين اقدام پس از آنصورت گرفت که گروه هاي طرفدار طالبان در پاکستان بصورت فزايندۀ خشن و بيباک شده، در بعضي مناطق ايجنسئ خيبر که خط ارتباطي عمده را با پايتخت افغانستان احتوا ميکند، در پهلوي ادارات محلئ حکومتي تاسيسات مشابه را براي خود ايجاد کردند.

گروه هاي طرفدار طالبان، با شبکۀ دهشت افگن القاعده در مناطق قبايلئ پاکستان به سازمان دهي مجدد پرداختند و با استفاده از پناه گاههايي که درآنجا تأسيس نموده اند، از وراي سرحد مشترک بر قواي ايالات متحده و ناتو ، در خاک افغانستان، حملات شانرا انجام ميدهند.

رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده هفتۀ گذشه بصورت بارز اشاره کرد که ايالات متحده که سعي مي کند پاکستان را وا دارد که در جنگ عليه تُندروان اسلامي کار بيشتري انجام دهد، ازين حقيقت ناراحت شده است.

رابرت گيتس: "بطور واضح قابليت طالبان و شورشيان ديگر در عبور از سرحد و اينکه آنها تحت هيچگونه فشاري از جانب پاکستاني ها درآنسوي سرحد قرار نداشته اند يک نگراني روشن است . به نظر من ضرور است اين نُکته با حکومت پاکستان مطرح گردد."

کين کتسمن ، تحليلگر اوضاع آسيا و شرق ميانه، در موسسۀ خدماتئ غير حزبئ کانگرس ميگويد، فشار ايالات متحده بر پاکستان را وا داشته است تا داخل اقدام گردد.

کين کتسمن: "هرگاه بيشتر نباشد ،از ماه ها بدينسو تُندروان راهئ پشاور هستند ، و من فکر نميکنم انچه در پشاور واقع شد ، يک چيز تازۀ درين هفته بوده باشد ، که اين عمليات را برانگيزد. اما آنچه در يکي دو هفته پيش اتفاق افتاد، تازگي دارد و آن افزايش فشار ايالات متحده است.

من فکر ميکنم پاکستان اينرا ميداند که اگر دست به اقدام نزنند، شايد ايالات متحده بيشتر، بصورت يکجانبه داخل اقدام گردد و بدون شبهه بنحوي بيشتر به شکل يکجانبه آغاز به اقدام خواهد کرد."

کتسمن به يک گزارش روزنامۀ نيويارک تايمز اشاره کرد: "مأمورين ايالات متحده يک پلان سري را تسويد کردند که مأموريتهاي سري عليه شورشيان در کوه هاي پاکستان انجام شود ، اما اين پلان بخاطر تفاوتها در مشئ ، بهم خورد.

کتسمن ميگويد اين داستان ، منحيث جُزئي از مبارزۀ ايالات متحده براي افزايش فشار بر اسلام آباد افشاء گرديد.

اما پروفيسور لري گودسن از بخش مطالعات امنيتئ وار کالج با اين امر که فشار امريکا پاکستان را به اين توافق واداشت ، موافق نمي باشد.

لري گودسن: "بنظر من همواره چنين بوده که ، فشار خارجي ، هرگز تأثير زيادي بر سوال پاکستان وارد نکرده ، حتي طي سالها کمتر شده ، زيرا در بين پاکستانيها اين احساس عميق و عميق تر گرديده که روابط امريکائيان با ايشان ، بسيار مُنصفانه بوده است."

گودسن ميگويد، پايداري در برابر تهديد به ايجنسئ خيبر و پشاور، براي پاکستاني ها بيش از حد توان ميباشد.

وي مي افزايد، به عوض اينکه درمخفيگاه هاي شورشيان در مناطق بسيار دور افتادۀ قبايلي حملات صورت گيرد ، اين آسانتر خواهد بود تا در ايجنسئ خيبر عليه تُندروان عمليات براه انداخته شود.

اين نکته تا کنون واضح نشده که عمليات تهاجمي يک تغير سريع ستراتيژيک توسط حکومت است يا يک عمليات محدود.

اما تحليل گران اشاره مي کنند که بيت الله مهسود قوماندان طالبان پاکستاني، شخصيکه اسلام آباد او را سازمان دهندۀ قتل بينظير بوتو صدر اعظم سابق پاکستان ميداند، اعلام کرده است که مذاکرات جاري صلح با حکومت پاکستان را توقف ميدهد.

XS
SM
MD
LG