لینک های دسترسی

Breaking News

زمبابوي تعزيرات پيشنهادي ملل متحد را محکوم کرد


زمبابوي تعزيرات پيشنهادي ملل متحد را عليۀ رابرت موگابي، رئيس جمهور و ساير مقامات نژاد پرستانه خوانده و تقبيح کرده است.

وزير اطلاعات آن کشور ميگويد اين تعزيرات پيشنهادي بخشي از مساعي کشورهاي غربي جهت اخراج آقاي موگابي از قدرت و انتصاب يک حکومت دست نشانده ميباشد.

توقع ميرود شوراي امنيت ملل متحد در هفتۀ جاري روي يک قطعنامه که شامل تحريم شديدتر اسلحه عليۀ زمبابوي و قيود مالي و سفر عليۀ آقاي موگابي و ۱۳ مامور ديگر باشد، که اظهار عقيده ميشود مسؤل خشونت هاي مرتبط به انتخابات هستند.

زمبابوي بخاطر خشونت هاي قبل از دور دوم انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۲۷ جون که موگابي بحيث يگانه کانديد دران پيروز شد، با انتقادات روزافزون بين المللي مواجه ميباشد.

رهبران در کنفرانس سران هشت کشور بزرگ صعنتي جهان در جاپان ديروز بيانيه اي صادر نموده دور دوم انتخابات رياست جمهوري زمبابوي را نامشروع خوانده و رد کردند.

XS
SM
MD
LG