لینک های دسترسی

کرزی پاکستان را متهم به انفجار بم در سفارت هند در کابل نمود


حکومت افغانستان استخبارات و قواي امنيتي پاکستان را متهم به بزرگترين 'توليد کننده' دهشت افگني و تندروي در جهان نموده است.

حکومت افغانستان امروز دوشنبه طي بيانيهٌ شديد الحن ملاقات مجوزه با پاکستان را به عنوان اعتراض عليه مداخلهٌ ادعاشدهٌ آنکشور در افغانستان فسف نمود.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براي اولين بار مستقيماً عمال پاکستان را متهم به انفجار بم در سفارت هند در کابل در هفتهٌ گذشته نموده است.

آقاي کرزي گفت اين انفجار بم از جملهٌ يک سلسله حملات اخير است که استخبارات پاکستان و عمال اردو آنرا طرح کرده بودند. در حملهٌ سفارت چهل نفر کشته شدند.

آقاي کرزي در ميان خشونت هاي ديگر که پاکستان را به آن متهم ميسازد، بمگزاري روز شنبه در ولايت ارزگان که باعث کشته شدن بيست و چهار نفر گرديد، و کشتن دو زن در ولايت غزني ميباشد.

آقاي کرزي شواهدي براي ثبوت اتهاماتش ارائه ننمود.

يوسف رضا گيلاني صدراعظم پاکستان دست داشتن کشورش را در بمگزاري سفارت رد نمود. وي گفت پاکستان در بي ثبات ساختن افغانستان علاقه ندارد.

.

XS
SM
MD
LG