لینک های دسترسی

Breaking News

چگونگی فراهم آوری سهولت های انترنیتی برای خبرنگاران در المپیک


در حالی که مناقشه روی چگونگی فراهم آوری سهولت های انترنیتی به خبرنگاران خارجی در مرکز المپیک بجینگ دوام دارد، ژاک روگ رئیس کمیتهء بین المللی المپیک امروز پنجشنبه وارد بجینگ پایتخت چین گردید.

کیون گاسپر مسئول مطبوعاتی این کمیته گفته است که موضوع دسترسی به تمام سایت های انترنیتی در مرکز مطبوعاتی المپیک بجنیگ، در ملاقات رئیس کمیتهء بین المللی المپیک و مقامات چینایی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گاسپر گفت از تغییر در پالیسی فراهم آوری سهولت های انترنیتی قبلاً آگاهی نداشته و در رابطه با آن از خبرنگاران معذرت خواهی نمود.

با این همه، امروز باز هم سایت های مربوط مطالب تبت بروی خبرنگاران مسدود مانده بود.

XS
SM
MD
LG