لینک های دسترسی

Breaking News

ملای شيعه عراق - خواستار رد توافق با عساکر امریکایی از حکومت


مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعۀ عراق از حکومت آن کشور تقاضا کرده که توافقي را که بعساکر ايالات متحده اجازه ميدهد در عراق باقي بمانند، رد کند.

الصدر طي بيانيه اي که بروز چهارشنبه صادر شد گفت اگر حکومت نوري المالکي، صدراعظم عراق اين توافق را امضا نکند، ازان حکومت پشتيباني علني و سياسي خواهد نمود.

الصدر مخالف موجوديت عساکر امريکائي در عراق است و تا آتش بس اخير قواي مليشياي المهدي مربوط او اکثراً با عساکر امريکائي تصادم ميکرد.

مقامات ايالات متحده و عراق روي يک توافق در مورد موجوديت عساکر ايالات متحده دران کشور، بعد از بسر رسيدن اجازه نامۀ ملل متحد در ختم سال جاري، مذاکره ميکنند.

در عين زمان، پوليس عراق ميگويد يک بم گزار انتحاري طي حمله اي در نزديک شهر شمالي موصل سه فرد پوليس را کشته است.

XS
SM
MD
LG