لینک های دسترسی

مشکل واقعات تجاوز جنسی بر خرد سالان در افغانستان


تجاوزات جنسی به خردسالان بخصوص تجاوز به دختران خردسال افغان نه تنها باعث سرو صدا ها در نزد افغانها در خاک شان شده بلکه در جامعه بين المللی محکوم و باعث نگرانی های زياد شده است.

به قول « اسوشي اييت پرس » آقای حامد کرزی رئيس جمهور افغانسنان به محض عودت از چين به کشورش، اين عمل شنيع را بار ديگر محکوم کرد.

آژانس « اسوشي اييت پرس» در ۱۲ آٌگست گذارش داد که تجاوز جنسی در افغانستان که از دير زمان در جامعه سنتی و محافظه گرای افغانستان، از طرف قربانيان آن مخفی نگهداشته ميشد، اينک در جرايد ورسانه های خبری آن کشور اعلام و در باره آن حرف زده میشود.

آژانس ميگويد بعد از آنکه خانواده هاي مظلوم که اولاد هاي شان مورد تجاوزات جنسي قرار گرفتند که يکي دو مثال آن در اين اواخر در شمال و در سر پل بوده، در پرده تلویزیون پديرار و عرض حال کردند.

آقاي کرزي با آنها از نزديک ملاقات کرد و با ايشان با کلام و حتي گريه همدردي کرد و دختري را که بوي تجاوز شده بود، دختر خود خواند. او بعد وعده کرد که مرتکبين اين عمل را جزاي شديد خواهد داد.

منبع ميگويد حکومت افغانستان پنج تن از صاحب منصبان ارشد پليس را در سر پل، بخاطر اهمال و سهل انگاری، از وظايف شان عزل کرد. که اين خود عواملي پيشرفت را در زمینه ميرساند.

معهذا « اسوشي اييت پرس» ميگويد که مبارزه با اين عمل براي حکومت کرزي شايد بسيار سنگين تمام گردد. زیرا در ولايات شمال افغانستان ، چون سر پل، جنگ سالاران رهبري اردو هاي خصوصي را بدوش دارند و جنايتکاران که ارتباطات قوي ب افراد متنفذ دارند، بطور منظم با پرداخت رشوه، راه خود را از زندان به خارج باز ميسازند.

معهذا به گفته « زمري بشري » سخنگوي وزارت داخله، خانوده هاي افغان اکنون بر قواي امنيتي افغانستان اعتماد ميکنند و اين حوادث و اتفاقات را به آنها گذارش ميدهند.

XS
SM
MD
LG