لینک های دسترسی

تانک های روسی 'در حال ترک شهر گوری اند'


گزارش ها از گرجستان حاکيست که تانک های روسی با قبولی موافقتنامهٌ آتش بس که هفتهٌ قبل به امضاٌ رسيد، در حال ترک شهر گوری ميباشد.

آژانس های خبر رسانی از قول مامورين رسمی روسی، خارج شدن تانک ها را تائيد نمودند و خبرنگاران در شهر امروز شنبه شاهد خارج شدن تانک ها بودند.

نمايندهٌ دايمی روسيه در ناتو به راديوی فرانسه گفت اخراج عساکر چندين روز را در بر خواهد گرفت.

در يک انکشاف ديگر، اتحاديهٌ امنيت و همکاری اروپا گفت امروز هر دو جانب موافقه نمودند تا بيست تن از ناظرين نظامی را اجازه دهند تا به ساحهٌ اوسيتيیي جنوبی داخل شوند.

قبلاً روسيه و گرجستان زندانيانی را که در طول جنگ دو هفته قبل دستگير نموده بودند، تبادله کردند. يک مقام رسمی حکومت گرجستان گفت تبادلهٌ زندانيان در شهر (اگويتي) شامل پنج روسی و پانزده گرجستاني بود.

XS
SM
MD
LG