لینک های دسترسی

تجلیل از روز کارگر در ایالات متحده


امريکايي ها امروز دوشنبه از روز ملی کارگر تجليل ميکنند.

اين روز در اولين روز دوشنبه ماه سپتمبر توسط جنبش کارگران ايجاد و سپس بحيث يک رخصتي فدرال تعين شد.

روز کارگر بحيث يک روز استراحت و فرصتي براي فعاليت هاي تفريحي تلقي ميشود مثل رسم گذشت ها و ميله رفتنها با خانواده و دوستان.

اين روز با روز اول مام مي روز کارگران قابل مقايسه است که در ساير نقاط جهان تجليل ميشود.

رئيس جمهور بش طي خطابۀ بمناسبت روز کار و کارگر از فعاليتهاي پويا و مولد کارمندان امريکايي قدر داني کرده و گفت کار کارمندان و کارگران امريکايي با بهترين وجه در جهان دوام دارد.

مکابت و بانکها و اکثر دفاتر رسمي در امريکا در اين روز مسدود اند.

XS
SM
MD
LG