لینک های دسترسی

Breaking News

اعلامیه بش - اعزام قوای بیشتر به افغانستان


اعلام رئيس جمهور جورج بُش در مورد اعزام عساکر تازه به افغانستان، مبارزات سياسی در مورد مشئ جنگ ايالات متحده بسوی افغانستان، تغير کرده است.

شايد اين آخرين تعبيۀ عُمدۀ قوأ توسط بش بحيث قوماندان اعلئ اردو باشد. جورج بش پيشنهاد وزارت دفاع را در خروج تقريباً ۸ هزار عسکر ايالات متحده از عراق تا سال آينده را، ميپذيرد.

اما رئيس جمهور همچنان میگوید نزديک به ۵ هزار عسکر را به افغانستان اعزام خواهد کرد که وی آنرا منحيث اهميت فزايندۀ افغانستان در جنگ عليه القاعده توصيف کرد.

رئيس جمهور بُش ضمن بيانيه اش در پوهنتون دفاع ملئ واشنگتن گفت: رهبران القاعده مکررا واضح ساخته اند که عراق جبهۀ مرکزئ جنگ شان با امريکاست، اما يگانه جبهه نمي باشد.

چنانيکه القاعده با فشار فزايندۀ در عراق مواجه ميباشد، اين گروۀ دهشت افگن مساعئ خود را در افغانستان افزايش داده اند.

هفت سال بعد از حملات ۱۱ سپتمبر بر خاک ايالات متحده، ديموکراتها و جمهوريخواهان در مورد تعقيب بهترين ستراتيژی برای جنگ و مبارزه عليه القاعده و ديگر گروه های اسلاميست و افراطی، هنوز هم در يک مخالفت بنيادی قرار دارند.

براک اوباما، سناتور ديموکرات از ايالات اليناي که از دير مدتی است خواهان اعزام عساکر بيشتر عساکر ايالات متحده به افغانستان است، در يک کنفرانس مطبوعاتی در ايالت اوهايو اظهار داشت: بُش در جهت مشئ حرکت ميکند که من برای سالها از آن حمايت و جانبداري کرده ام.

اما وی گفت اين پلان همچنان نا رسائی های داشته است، زيرا پلان فاقد عساکر ناکافی، منابع ناکافی و سرعت ناکافی است.

واشنگتن پوست به ادامه ميگويد: اوباما گفته است آنچه را که رئيس جمهور بش و سناتور مک کين نميدانند اين است که مرکز جبهۀ جنگ عليه دهشت افگني عراق نبوده و هرگز نخواهد بود.

مرکز اين جبهه افغانستان و پاکستان است - جائيکه دهشت افگنانيکه در ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بر ما حمله نمودند. آنها هفت سال بعد از آن حمله هنوز هم برای حملات توطئه مي چينند.

واشنگتن پست ادامه ميدهد، سناتور جان مک کين (جمهوريخواه) از ايالت اريزونا، در همنوائی با اعلاميۀ رئيس جمهور بُش در مورد خروج قوا از عراق گفت، "پس موفقيت ما در آنجا چه بوده است؟"

جورج بش، تقريباً نيمۀ از بيانيه اش را وقف بدتر شدن وضع در افغانستان نمود - جائيکه، بلند رفتن سطح تلفات جنگ در بين عساکر خارجی در ماه هاي اخير، بيشتر از ارقام تلفات آنها در عراق شده است.

با تعبيۀ جديد، تعداد عساکر امريکائي در افغانستان،۱۵ فيصد افزايش بعمل خواهد آمد و مأمورين حکومت امريکا ميگويند که باين ترتيب زمينه برای تعبيه عساکر بيشتر در افغانستان، فراهم خواهد شد.

واشنگتن پوست به ادامه از قول يک مأمور عاليرتبه که با خبر نگاران روز گذشته روی پس منظر وقايع صحبت کرد ميگويد: اعزام اين تعداد به اصطلاح (پيش قسط اعزام تعداد عساکر) در آينده خواهد بود که در واقع بزرگترين رقم عساکر ايالات متحده به افغانستان خواهد بود.

همچنان ايالات متحده در نظر دارد تا تعداد قوای نظامئ افغانستان را تا ۵ سال آينده دو برابر ارتقأ دهد.

بقول روزنامه، رئيس جمهور بُش در خواست نمود که ظفر و کاميابئ ايالات متحده عليه القاعده و افراطيون ديگر در عراق، در افزايش تشدد در افغانستان، نقش داشته است.

مأمورين عراقی و ايالات متحده گفته اند، شواهدی موجود است که رهبران القاعده بخاطر شکستی که در عراق خورده اند، عُمال تازه استخدام شدۀ شانرا به افغانستان و پاکستان، گسيل ميدارند

روزنامه ميگويد: جورج بش گفته است که به طالبان و القاعده ديگر اجازۀ بازگشت به قدرت داده نخواهد شد. دهشت افگنان مانند آنچه در عراق رنج بردند، بهمان گونه در افغانستان متحمل رنج و عذاب خواهند شد.

جورج بش اظهار داشت يک متخصص امور دهشت افگنی از موسسۀ ( رند ) گفت، دلیل کسب مجدد قوت توسط طالبان و القاعده، توجه قوای نظامئ ايالات متحده برعراق بوده است.

XS
SM
MD
LG