لینک های دسترسی

سرکوبی قاچاقبران مواد مخدر در ترکمنستان


بدنبال گزارش هاي برخورد هاي مسلحانه در خيابان هاي پايتخت ترکمنستان پوليس در آنکشور ميگويد که آنها يک حلقۀ قاچاقبران مواد مخدر را در هم شکستند.

در يک بيانيۀ ايکه امروز يکشنبه بنشر رسيد، حکومت گفت که آنها در جريان يک عمليات خاص بروز شنبه، يک گروه افراد را که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند، خنثي نمودند.

اين بيانيه بدنبال گزارش هاي برخورد هاي مسلحانه در خيابان هاي پايتخت ميان اعضاي مظنون يک گروه افراطي اسلامي و قواي امنيتي انتشار يافت. گزارش ها ميرساند که در جنگهاي عشق آباد حد اقل ۲۰ پوليس کشته شده است.

شاهدان عيني و منابع دپلوماتيک بروز شنبه گفتند که آنها صداي گلوله باري شديد را در جريان شب شنيدند و وسايط زرهدار در خيابان ها به گزمه ميپرداختند. آنها شمار تلفات را تأييد کرده نميتوانند.

کشور ترکمنستان که غني از گاز است اکثريت مطلق اتباع آن مسلمان استند، اما خشونت هاي اسلاميست در اين کشور آسياي مرکزي نادر بوده است.

XS
SM
MD
LG