لینک های دسترسی

Breaking News

تکذیب گزارش عدم تجهیز مناسب عساکر فرانسوی در افغانستان


فرانسه و ناتو گزارش کانادايی مبنی بر "مجهز نبودن" عساکر فرانسوي در یک حملۀ در ماه گذشته در افغانستان کشته شدند، رد کرده است.
روزنامۀ گلوب ايند ميل بروز شنبه گزارش داد سندی از ناتو را بدست آورده است که مشعر است ذخاير مرمي اين عساکر طي ۹۰ دقيقه درگيري مسلحانه با تندروان، به پايان رسيده بود.

اين گزارش همچنان ميرساند که عساکر فاقد وسايط ارتباطي مناسب بوده اند.

سخنگوي ناتو و اردوي فرانسه ميگويد چنين يک سند ناتو وجود ندارد.

مسئله بر سر درگيري است که در ۱۸ ام ماه آگست درشرق کابل رخ داد. شورشيان درين درگيري در کوه هاي بر عساکر فرانسوي حمله نمودند که باعث هلاکت ۱۰ تن شان گرديد.

اين يکی از مرگبار ترين حملات زميني بر قواي بين المللي در افغانستان بود.

انتظار ميرود قانونگزاران فرانسوي بروز دوشنبه در مورد حفظ عساکر شان در افغانستان راي دهند.

XS
SM
MD
LG