لینک های دسترسی

۴۳ تندرو  در زابل کشته شدند


ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان امروز سه شنبه طي بيانيۀ گفت عساکر ائتلاف۴۳ تند رو را در جنوب افغانستان به قتل رسانيده اند.

عساکر تحت رهبري ايالات متحده بروز يکشنبه با اين تندروان در ولسوالي قلات ولايت زابل مقابل شدند.

بيانيه حاکيست که عساکر مربوط بيک گزمۀ بزرگ ائتلاف، در چندين منطقه، تحت آتش باري ناگهاني ماشیندار و سلاح ثقيلۀ تندروان از کمينگاه قرار گرفتند.

عساکرائتلاف با استفاده از سلاح خفيفه و راکت انداز آتشباري متقابل نمودند. آنها همچنان حمايت هوايي را تقاضا کردند.

بيانيۀ مشعر است که در اينحمله هيچ عسکر افغان ويا عساکر تحت رهبري ايالات متحده زخمي ويا کشته نشده اند.

XS
SM
MD
LG