لینک های دسترسی

Breaking News

دید جان مککنزی، نویسنده در انستیتوت جنگ و صلح، از کابل امروز


جان مککنزی، نویسنده انستیتوت جنگ و صلح در کابل، در روزنامه اندپندنت نوشته است:

"محل آسایش من بشتاب محدودتر میگردد. یک سال قبل، در تمام کابل بدون کدام ترسی قدم میزدم. ولی اکنون از ایستاده شدن در جاده ها خودداری میکنم، مصروفیت های بعد از وقت را مختصر میسازم تا قبل از 9 شب بخانه برگردم. بعد از کشته شدن گایل ولیمز، در روز روشن، اکنون شاید از رفتن به جاده ها نیز خودداری کردن حتمی گردد.

کمربند مصون شهر کابل هر روز محدودتر میشود و اکنون ممکن نیست از نشانه های آن چشم پوشی کرد. کار من در یک موسسه بین المللی من راه به جاه های پُر خطر میکشاند. قسمت خوب سال 2007 را در لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند سپری نمودم که در آنجا باید تصمیم میگرفتم که طالبان تهدید عمده اند یا قاچاقبران مواد مخدر. حملات انتحاری و آدم رباعی عادی و تکراری بود.

هنگامیکه داخل یک تکسی با چادری نشسته و در شهر عبور و مرور میکردم، از خطرات آن واقف بودم. فشار روحی بخش دیگر ازین تجربه بود که با آن باید معامله میکردم. اما زمانیکه در میدان هوای کابل طیاره نشست میکرد، احساس آرامشی برایم داست میداد. همین شهری بود که دوستانم، خانه ام و مصونیت در آن بود.

اما اکنون مطمین نیستم. از زمانیکه شورشیان مسلح به هوتل سرینا در ماه جنوری حمله نمودند، من مواظب جان خود میباشم. تا هنوز همه روزه به کلپ ورزشی سرینا میروم، ولی هر بار فکر اشخاصی را میکنم که در آن جاه بقتل رسیدند. همانطوریکه سال جاری هیچ ختم نمیشود، به همان گونه اخبار نیز تاریکتر میگردد. در سراسر کشور تمام چیز از هم میپاشد. حالا اصلاً فکر رفتن به لشکرگاه را کرده نمیتوانم. بعد از قتل یک همکارم در ماه جون، رفتن به انجا پُرمخاطره به نظر میرسد. ولی اکنون خطر خود ما را در کابل سراغ نموده است.

طالبان ساحه نفوذ خود را تا دروازه های کابل وسعت داده اند و اکنون اینطور معلوم میشود که حتی تا دروازه اطاق نیز آمده باشند. مفکوره سابق – که طالبان زنان را مورد حمله قرار نمیدهند و در داخل شهر کابل عملیات کرده نمیتوانند – متاسفانه غلط ثابت شد. سه کارمند امداد رسان زن در ماه آگست در کابل کشته شدند، یک خبرنگار کانادائی زن دو هفته قبل در چند کیلو متری مرکز شهر اختطاف گردید و اکنون ما شاهد طرح موفق قتل گایل ولیم در روز روشن بودیم."

روزنامه واشنگتن پوست نیز در همین رابطه در یک مطلبی نوشته است که جنرال دیوید مکرنن، قوماندان ناتو در افغانستان خبری را مبنی بر اینکه تندروان در نزدیکی های شهر کابل مراکز شانرا تشکیل میدهد رد نمود.

و باز هم در همین رابطه در مطلبی در روزنامه نیویارک تیمز به نقل از مقامات افغان نوشته شده است که میگویند این عمل کوششی جهت دشوار ساختن کار حنیف اتمر، وزیر جدید داخله افغانستان است.

در مطلب به نقل از یک دپلومات که نخواسته نامش افشا شود، آمده است که آقای اتمر در بین دولت افغانستان و موسسات بین المللی بخاطر کار موفق خود در دو وزارت، شهرت بسزای دارد و اکنون مسولیت وزارتی را عهده دار شده که از لحاظ فساد اداری در بدترین حال قرار دارد.

طی بیانیۀ در مقابل پارلمان افغانستان، آقای اتمر تعهد سپرد تا وضع امنیتی 80 ولسوالی آشوب زده را بهبود بخشد، افسران قابل پولیس را استخدام نماید و بخاطر آوردن امنیت با رهبران مردمی و خود مردم کار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG