لینک های دسترسی

Breaking News

حزب کليدي اسرائيل حکومت ائتلافي را رد کرد.


حزب آرتوداکس افراطي شاس اسرائيل ميگويد که در حکومت ائتلافي تزيپي لڤني صدراعظم مؤظف اشتراک نخواهد کرد.

اين اعلاميه احتمال انتخابات سريع را دران کشور بيشتر ساخته است.

ايلاي ييشاي، رهبر شاس امروز به راديوي اسرائيل گفت حزب وي نميتواند با حزب اعتدالي کديمۀ لڤني بتوافق برسد.

او گفت دو نکتۀ مهم مورد اختلاف موقف بيت المقدس و امتيازات بيمۀ اجتماعي براي فقراست.

لڤني گفت اگر تا روز يکشنبه يک حکومت ائتلافي را تشکيل ندهد خواستار انتخابات خواهد شد.

مقامات هر دو حزب کديمه و شاس ميگويند در دو روز قبل از ضرب الاجل هنوز هم امکان رسيدن بيک توافق موجود است.

XS
SM
MD
LG