لینک های دسترسی

نظرپرسي ها نشان ميدهد که اوباما سبقت خود را از مکين حفظ نموده است.


در حاليکه به انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده صرف ۱۱ روز باقي مانده، نظر پرسي ها نشان ميدهد که براک اوباما، کانديد ديموکرات ها بيش از هفت پوينت فيصدي، از جان مکين، کانديد جمهوريخواهان پيشي دارد.

طبق اوسط نظرپرسي ها که توسط يک صفحۀ کمپيوتري جمع آوري شده اوباما در ايالات عمدۀ اوهايو و کالرادو که جورج بش، رئيس جمهور مربوط حزب جمهوريخواه در سال ۲۰۰۴ برنده شده بود، نيز سبقت دارد.

مکين امروز قبل ازانکه به ايالت نيومکسيکو برود در ايالت کالرادو در اجتماعي اشتراک خواهد کرد.

در ايالت نيو مکسيکو نيز کانديد ديموکرات ها سبقت دارد.

در عين زمان، اوباما در ايالت هاوائي از مدلين دنهم مادرکلان بيمار ۸۵ سالۀ خود ديدن ميکند.

اين نامزد حزب ديموکرات بروز پنجشنبه به شبکۀ تلويزيوني

ABC

گفت وقتي مادرش در سال ۱۹۹۵ وفات يافت اونتوانست خود را به بستر مرگش برساند و نميخواهد که عين اشتباه را تکرار کند.

اوباما بروز شنبه با اشتراک در اجتماعي در ايالت نيڤادا، مبارزات خود را از سر خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG