لینک های دسترسی

سفر انجیلینا جولی، هنر پیشه هالی وود، به افغانستان


انجلینا جولی، هنرپیشه ای معروف هالیوود صرف چند ماه بعد از اینکه دوگانگی تولد کرد، به دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان منحیث سفیر حسن نیت بازگشت و اخیراً سفری به افغانستان نمود.

هدف سفر جولی به افغانستان کمک مهاجرین افغان در بازگشت شان به کشور شان بود.

دیدار وی قبل از کانفرانس بین المللی عودت مهاجرین که در ماه نوامبر در کابل برگزار خواهد شد، صورت گرفت.

خانم جولی هنگام بازدید از افغانستان دیداری داشت با مهاجرین افغان که تازه به وطن شان عودت کرده بودند.

جولی میگوید "عودت کنندگان مردم قانع و بی آلایشی هستند. آنها با وجود کمبودی هایکه در زندگی خود دارند باز هم خوشحال بنظر میرسند. وقتی از آنها می پرسید به چه ضرورت دارند، لبخند میزنند و میگویند: هرچیز. وقتی از آنها میپرسی چه کار کرده میتوانند، جواب میدهند هر کاری.

در تصاویر ویدیوئی، جولی در مورد مردمی صحبت میکند که از ضروریات اولیه ای زندگی مثل سرپناه ، آب و مراقبتهای صحی محروم اند.

"آنها با آنکه متحمل رنج و عذاب شده اند، هنوز هم مردمی خیلی مهربان و بی آلایش هستند. بسیار با وقار هستند. من وقتی با ایشان روبرو شدم یگانه سوال شان موضوع سرپناه بود. آنها همچنان در مورد امکانات برای تحصیل اطفال شان سوالاتی داشتند. آنها میگویند لطفاً اطفال ما را با سواد بسازید - زیرا بدون آن آنها آینده ای نخواهند داشت."

جولی همچنان در مورد مشکلات آنها با صعود قیم مواد غذائی صحبت نمود.

جولی تقاضای کمکهای بیشتر بشر دوستانه برای افغانستان نمود که زمستان سخت در انتظار آنهاست.

دیدار دو روزه ای انجلا جولی منجر شامل سفرش به ننگرهار بود که به اساس گزارش نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان، از سال 2002 تقریبا 20 فیصد مهاجرین به آن ولایت عودت نموده اند.

نمایندگی ملل متحد در امور پناهندگان امیدوار است که دیدار خانم جولی توجه را بسوی مساعدت ها به مهاجرین افغان قبل از دایر شدن کانفرانس ماه نوامبر درمورد جلب نماید.

قرار است در ین کانفرانس وزارت خانه ها و اعانه دهندگان اشتراک نمایند تا دیده شود که ظرفیت جلب و جذب مهاجرین و مساعدت با آن ها تا چه اندازه خواهد بود.

XS
SM
MD
LG