لینک های دسترسی

نظر پرسی: تعداد بیشتر افغانها در مورد  آيندۀ کشور شان نظر مثبتی ندارند


نظر پرسي که امروز سه شنبه نشر شده نشان ميدهد که به تعداد افغانهايي که در مورد آيندۀ کشور شان نظر مثبتی ندارند، در دوسال گذشته، بيشتر شده است.

به عقیده يک ثلث يا (۳۲ فيصد) افغانها، افغانستان در مسير دستي روان است. اين رقم شش فيصد کاهش را نسبت به سال ۲۰۰۶نشان ميدهد که ۴۴ فيصد بود.

بي امنيتي منحيث بزرگترين مشکلي خوانده شده است که افغانها با آن روبرو هستند.

در اوايل ماه، جاری عبدالرحيم وردک، وزير دفاع افغانستان گفته بود که افزايش در حملات تندروان، سال ۲۰۰۸ را خونبار ترين سال از آواخر سال ۲۰۰۱ ساخت.

نظر پرسي امروزی توسط ايشيا فونديشن مستقر در ايالات متحده براه انداخته شده است.

در حدود ۶۵ هزار مرد و زن افغان در ۳۴ ولايت در اواسط سال جاري در اين سروي سالانه مصاحبه شده اند.

شهروندان افغانستان در گذشته شکايت ميکردند که با وجود حضور قوي نظامي قواي بين المللي و مليارد ها دالر کمک خارجي، امنيت روبه وخامت بوده و فساد اداري به اوج آن رسيده است.

XS
SM
MD
LG