لینک های دسترسی

Breaking News

به زنان امریکا چه وقت و چگونه حق رای دهی داده شد؟


در انتخابات سال جاری در امریکا، نامزدی دو خانم برای مقام رياست جمهوری و معاونيت رياست جمهوری ديموکراتها و جمهوری خواهان توجه تعداد کثير مردم را بخود جلب کرد.

اما جالب آن است که زنان در ايالات متحده مدت زیادی بعد از وضع قانون اساسی در اين کشور، حق رای دهی را حاصل کردند.

حق رای دهی برای زنان در امريکا مستلزم مبارزه طولانی بوده است.

اعلاميه استقلال امریکا به صراحت میگوید: "ما اين حقايق را بالذات واضح ميدانيم که همه انسانها برابر خلق شده اند و خالق شان به آنها حقوقی لايتجزا و محروم ناشدنی داده است که مشتمل از حق حيات، آزادی و پیشبرد يک زندگی خوش است و برای تامين اين حقوق، حکومات همرا شان است."

قانون اساسی امریکا که در ۱۸۷۹ تصويب و در ۱۷۸۹ نافذ شد، در رابطه با حق رای زنان صراحت نداشت و بنابران در جامعه مرد سالار ايالات متحده، آن زمان تعبير و تعميل آن در ساحه حق رای، صرف به نفع مردان صورت گرفت.

حق رای برای زنان بار اول در جولائ ۱۸۴۸ و آنهم در يک جلسه بنام «کانونشن سينيکا فالز حقوق زنان » پيشنهاد شد.

جلسه های متعدد ديگر نيز در طول زمان برای جلب اهل مطبوعات و اذعان عامه بطرفداری از حق رای برای زنان داير شد. زنان در جلو قصر سفيد با بلند کردن لوحه ها شعار های دادند و برای حصول حق رای برای خود شان، در شهر های متعدد، بخصوص در واشنگتن دی سی، دست به تظاهرات زدند و زندانی شدند. و حتی زمانی هم خود را به درب ورودی يک محکمه در مينياپولس بستند که به قضيه حق رای برای زنان رسيدگی ميکرد.

معهذا اين در جريان جنگ اول جهانی بود که زنان برای حمايت از عمليات جنگی در فابريکه ها شروع بکار کردند و در جنگ نيز بيشتر فعاليت نمودند و بعد از آن ودد راویلسن ریس جمهور وقت امریکا داعيه زنان را پذيرفت و بدفاع از حق رای و سايرحقوق زنان برخاست و در يک بيايه ای اظهار نمود: "ما در جنگ، زنان را شريک خود ساختم. آيا سزاوار است که آنها را منحيث شريک در رنج وايثار و کار های شاقه نگهداريم؟"

در کمتر از يک سال بعد از ايراد این بياينه، مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده با ۳۰۴ رای در برابر ۹۰ رای، ضمیمه را درین ارتباط در قانون اساسی ايالات ماتحده پيشنهاد نمود که ميگفت: "ايالات متحده و هيچ کدام از ايالات شامل نميتوانند حق رای شهروندان را بخاطر جنسيت آنها رد و يا محدود سازد."

به تاريخ ۴ جون ۱۹۱۹ مجلس سنای ايالات متحده نيز با ۵۶ رای مثبت در برابر ۲۵رای منفی از ضميمه در قانون اساسی طرفداری و آن را برای تصويب به ايالات ۵۰ گانه اين کشور فرستاد.

۳۵ ايالت امريکا ضميمه در قانون اساسی را بطرفداری از حق رای زنان پذيرفتند. حق رای برای زنان امريکا از آن تاريخ ببعد مسلم و ثابت شد که تا امروز ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG