لینک های دسترسی

Breaking News

اقتصاد ایالات متحده پس رفت نموده و احتمال کساد را بیشتر ساخته است


یک گزارش جدید حاکیست که اقتصاد ایالات متحده بین ماه های جولای و سپتمبر در ربع سوم سال پس رفت نموده و نشان میدهد که احتمال کساد در ماه های آینده بیشتر شده است.

وزارت تجارت داخلی امروز گفت که تولیدات ناخالص داخلی، که ارزش همۀ تولیدات و خدمات ایالات متحده میباشد، بمقیاس صفر اعشاریه سه فیصد کاهش یافت.

این بیشترین کاهش طی هفت سال گذشته میباشد که تغیر بزرگی نسبت به ربع پیشتر میباشد.

در ربع دوم سال اقتصاد ایالات متحده به پیمانۀ ۲٫۸٪ رشد کرده بود.

این گزارش همچنان در حالی منتشر شد که مصارف مستهلکین که محرک عمدۀ اقتصاد ایالات متحده است برای اولین بار طی تقریباً دو دهه کاهش یافته است.

سرمایه گزاری های تشبثات نیز کاهش یافته است. تعریف بطی شدن اقتصاد این است که اقتصاد در دو ربع پی در پی پس روی نماید.

اما یک تعداد روز افزون اقتصاد دان ها میگویند سایر احصائیه ها، بشمول ارقام بیکاری نشان میدهد که ایالات متحده هم اکنون در حالت بطی شدن اقتصاد قرار دارد.

دینا پرینو، سخنگوی قصر سفید گفت این گزارش ها غیرمترقبه نیست و حکومت بش برای اعادۀ رشد اقتصاد میکوشد.

همچنان امروز، گزارش وزارت کار و کارگر حاکی بود که تعداد امریکائیانی که امتیازات بیکاری را دریافت میکنند. به پیمانۀ بیش از ۳٫۷٪ رشد نمود که بیشترین طی تقریباً پنج سال میباشد.

XS
SM
MD
LG