لینک های دسترسی

Breaking News

ایالات متحده در ماۀ اکتوبر ۲۴۰۰۰۰ شغل را از دست داد.


تعداد بیکاران ایالات متحده در ماۀ اکتوبر به بیشترین حد طی ۱۴ سال گذشته رسید که نشانۀ بیشتریست که بزرگترین اقتصاد جهان بسوی بطی شدن در حرکت است.

گزارش امروزی وزارت کار و کارگر میگوید که بیکاری نیم فیصد افزایش یافته و به ۶٫۵٪ بلند رفته است و ایالات متحده در ماۀ اکتوبر ۲۴۰ هزار شغل را از دست داد. این ارقام تعداد بیکاران را در ایالات متحده به بیش از ده ملیون نفر رسانید. سکتورهای تولیدی، ساختمانی و شرکت های مالی مخصوصاً صدمات شدیدی دیده اند.

این ارقام مایوس کننده به تعقیب گزارش روز پنجشنبۀ صندوق وجهی بین المللی منتشر شد که حاکی بود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ بطی خواهد بود.

قیم اسهام در ایالات متحده و اروپا بلند بود ولی شاخص های اسهام کلیدی آسیا مختلط بود.

XS
SM
MD
LG