لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما سرعت عمل را در مورد اقتصاد تعهد کرد.براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید حکومت او بعد از مراسم تحلیف مجوزۀ تاریخ ۲۰ جنوری، فوراً مساعی خود را جهت بهبود بخشیدن به اقتصاد، آغاز خواهد کرد.

آقای اوباما در جریان بیانیۀ رادیوئی حزب دیموکرات گفت این کشور نمیتواند وقت را ضایع کند و یک محمولۀ تحریک اقتصاد باید بزودی ممکن تصویب گردد.

او تعهد کرد که روی پلانی برای فامیل های کارگران بسرعت اقدام خواهد کرد تا بحران اقتصادی را کاهش داده و رفاۀ دراز مدت اقتصادی را اعاده نماید.

او همچنان گفت که حکومتش پلان نجات سکتور مالی کشور را ارزیابی میکند تا یقین حاصل نماید که به مدیران و رؤسای شرکت هایی که کمک حکومت را دریافت میکنند، پاداش بی موجب داده نشود.

رئیس جمهور منتخب همچنان تعهد کرد که اولویت های خود را چون انکشاف انرژی پاک، بهبود حفظ الصحه و تعلیم

و تربیه را به پیش خواهد برد.

آقای اوباما هشدار داد که وظیفۀ مشکل انتخاب از بین اولویت ها را باید انجام داد ولی گفت که اگر همه موضوع حزبی را کنار بگذارد و منحیث یک ملت واحد کار کند، امریکا پیروز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG