لینک های دسترسی

انفجار در مسجد شیعیان در شهر پشاور


مقامت پاکستانی میگویند در شهر پشاور امروز دوشنبه انفجار یک بم در یک مسجد شیعیان، دست کم ۵ تن را زخمی ساخته است. تا کنون در مورد تفصیلی ارائه نشده است.

گفته میشود تندروان در نزدیکی پشاور بسیار فعال بوده و قوای امنیتی پاکستان، برای راندن آنها از منطقه، در حال جنگ هستند.

مامورین پاکستانی امروز دوشنبه گفتند قوای امنیتی برای تصفیه ساحه از وجود تندروان، امروز دوشنبه در همچون یک عملیات، ۲۵ تن از افراد مظنون را قتل و حد اقل ۳۵ تن شان را باز داشت کرده اند.

آنها میگویند قوای پاکستانی اداره ۲۱ از جمله ۲۵ دهکده مورد نظر را در جریان این جنگ بدست آورده اند.

مامورین عهد بسته اند که در منطقه متشنج قبایلی، امنیت در چهار دهکده دیگر را اعاده خواهند کرد.

در یک خبر دیگر، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در هفته جاری در جهت تجدید عملیه صلح بین دو همسایه دارای اسلحه اتومی، به هند مسافرت خواهد کرد.

وزارت خارجه هند امروز دوشنبه اعلام کرد آقای قریشی جهت یک مسافرت چهار روزه، بروز چهار شنبه به هند مسافرت خواهد کرد.

قرار است وزیر خارجه پاکستان با پراناب مکرجیی، هم پایه هندی خود، در دهلی جدید ملاقات کند.

انتظار میرود وزرای خارجه پاکستان و هند، بروز پنجشنبه در یک سیمینار همکاری در ساحات انکشاف و امنیت که در چندیگر دایر میشود، شرکت کنند.

قریشی میگوید مسافرت اش به هند ارتباطات پاکستان را با هند مستحکم خواهد ساخت.

هر چند هند و پاکستان یک عملیه صلح را در سال ۲۰۰۴، در جهت حل تشنجات ناشی از سه جنگ بین شان شروع کردند، رابط بین دو کشور در سال جاری در حالت کشیده بوده است.

بین قوای دو کشور در سرحد مشترک مورد نزاع کمشیر، تصادماتی دست داده و هند پرسیده است که آیا پاکستان در اوایل سال در حمله بر اهداف هندی در سرحد دست داشته یا خیر؟

XS
SM
MD
LG