لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای ۴۶۲ ملیون دالر کمک برای پروژه های بشر دوستانه در قلمرو های فلسطینی


موسسه ملل متحد و سایر ادارات امداد برای تمویل پروژه های بشر دوستانه در قلمرو های فلسطینی حدود ۴۶۲ ملیون دالر تقاضا کرده اند.

ملل متحد میگوید موانع ایجاد شده توسط اسرایل و همچنان محاصره باریکه غزه، زندگی هزاران فلسطینی را متاثر ساخته است.

ملل متحد میگوید، این پول، پروگرام های مختلف، بشمول مراقبت های صحی، آب اشامیدنی و مسایل بهداشتی را تمویل خواهد کرد.

در عین حال، روز چهارشنبه، رسانه های خبری فلسطینی و مامورین گفتند لیبیا یک کشتی حامل کمک های بشر دوستانه را به غزه ارسال کرده است.

از موقعیکه اسرائیل در عکسل العمل به یک سلسله حملات راکت، محاصره بر غزه را نافذ ساخته است، این چهارمین کشتی خواهد بود که چنین کمک ها را انتقال میدهد.

XS
SM
MD
LG