لینک های دسترسی

Breaking News

چمیسا:جناح های زمبابوی روی تعدیل قانون اساسی توافق کردند.


جنبش برای تغیر دیموکراتیک، حزب عمدۀ مخالف حکومت زمبابوی میگوید با حزب حاکم زانو پی اف روی تعدیل قانون اساسی بتوافق رسیده تا یک حکومت وحدت را تشکیل دهد.

نلسن چمیسا، سخنگوی جنبش برای تغیر دیموکراتیک امروز گفت هیئت های مذاکرات روی مسودۀ یک تعدیل قانون اساسی موافقه نموده اند ولی روی چندین موضوع کلیدی، بشمول تقسیم عهده های کابینه اختلاف دارند.

حزب زانو پی اف تا بحال تبصره نکرده است.

احزاب رقیب در هفتۀ گذشته بمنظور رسیدن بیک توافق تقسیم قدرت در افریقای جنوبی مذاکره میکردند ولی بیانات اولیه نشان میدهد که پیشرفت زیادی صورت نگرفته است.

باساس توافق سیاسی ماۀ سپتمبر که تحت میانجی گری تابو مبکی، رئیس جمهور سابق افریقای جنوبی بعمل آمد، تعدیل در قانون اساسی عهدۀ صدارت را برای مورگن چنگیرای، رهبر جنبش برای تغیر دیموکراتیک ایجاد میکند.

XS
SM
MD
LG